Utbildningar:

Hundsteg

2021

Utbildning till Draghundinstruktör 2021

Utbildningen börjar 1 mars 202! 

Svenska Kennel Klubben

2021

"Mera mentalitet - förstå, tolka och påverka hundars beteende" 2021

Utbildningen börjar 27 januari 2021! 

Utbildningen innehöll: Våra hundraser, deras funktion och arbetsområde, hundars beteende, mentala egenskaper och hur du kan påverka din hunds agerande och uppträdande. Hur hundars mentalitet kan beskrivas och testas samt hur resultaten kan användas.

Hundens Hus

2019-2020

Utbildning till Hundinstruktör 2019-2020

Utbildningen innehöll: etologi, hundens språk och beteende, raskunskap, inlärningspsykologi och klickerträning, valpen och unghundens träning och utveckling, hundens behov, aktivering och stress, hälsovård, sjukdomar och lugnande massage, metodik och kursplanering, pedagogik, psykologi och coachning, teoretisk/praktisk träning av kontakt- & fokusövningar, lek, hantering, hälsa fint, koppelvett, sitt, ligg, stå, stanna och inkallning. 

Projekthundar 24 timmar praktik/teori. 
Projektkurser15 h praktik/teori. 

Utbildning till Hundpsykolog 2019-2020

Utbildningen innehöll: inlärningspsykologi – grund och fördjupning, valpen och unghundens träning och utveckling, hundens behov och aktivering, hälsovård, sjukdomar, etologi, hundens språk och beteende, raskunskap, metodik och kursplanering, pedagogik, psykologi och coaching,  vad är en problemhund, orsaker och åtgärder, vad är och hur rehabiliterar du en hund med aggression, rädsla, separationsångest, jaktproblem, hur jobbar du med en hund som jagar?, massagens effekter  och lindring av smärta för problemhundar, olika analysmetoder t.ex. stress och stressanalys, sjukdomar och fysiska orsaker till problembeteenden, ångest, trauma, chock, chockbehandling,  hundens beteendebiologi, praktik i valp, vardagslydnad och problemhundsträning

Projekthundar 24 timmar praktik/teori. 
Projektkurser 15 h praktik/teori.

thumbnail_hundenshus logga.jpg

Workshops/Onlineutbildningar

PTSD hos hund - Alupo Hundkunskap, 200531

Mattan Masterclass - Milene Wallin, 2020. 

Dunbar Academy - Ian Dunbar 2020

2019-2020

Föreläsningar

2019

  • Animals in control, frivilllig hantering/ Fear Free - Eva Bertilsson​ 2019

  • Rasen - Cilla Danielsson 2019 

  • Läsa hund - Cilla Danielsson 2019 

  • Massage med hundmassör - Anna Skog 2019 

  • Fördjupad inlärning/ Behavior analysis - Eva Bertilsson 2019

  • Stress, rädsla och aggression - Annika Gurli 2019 

  • Coaching och psykologi - Lisa Björkgren 2019

company_h_brand.jpg